Деловодна програма ДЕЛО за бюджет

деловодство, деловодна програма, дневник, входящ контрол, изходящ контрол, заповедна книга, договори-възложител, договори-изпълнител, договори наем, следене на договори

  

Програмен продукт за:

Регистриране на входящия и изходящ документооборот в организации и фирми,
заповедна книга, както и въвеждането на всички договори свързани с възложители, изпълнители или наеми;

 

ПРОГРАМА ДЕЛОВОДСТВО
УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА


 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Програмата  може да бъде инсталирана под всички версии на Windows.
Програмата е има и мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури
Деловодна програма ДЕЛО за бюджетни организации е  програма , която има следните приложения:

 • Модул входящ, изходящ контрол и заповедна книга, но със специфичната бюджетна номенклатура.
 • Модул за договори(възможител, изпълнител и др.)
 • Модул регистри

 

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 • Заявител

 • Звена

 • Лица/Възложител

 • Населено място

 • СПЕ

 • Начин на изпращане

 • Видове учреждения

 • Видове документи

 • Видове валути

 • Типове документи

 

 

ДНЕВНИЦИ И ДОГОВОРИ

 

 

ВХОДЯЩ И ИЗХОДЯЩ КОНТРОЛ

Чрез тази форма се обработват документите (може да се въвеждат, изтриват, редактират, преглеждат).

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ЗАПОВЕДНА КНИГА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ДОГОВОРИ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, НАЕМ

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

СПРАВКИ

 

Справките са разделени основно на 2 групи- справки към входящ, изходящ контрол и заповедна книга и справки към договорите

Справките дава информация за документите, които са обработени. Има различни видове филтри, чрез които допълнително можем да конкретизираме изформацията която искаме да получим.
Може да се избере възложител, вид документ, звено, вид учреждение.

 

ДЕМО ДЕЛОВОДНА ПРОГРАМА УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА